Yritysten rekrytointitarpeita ja valmiutta rekrytointeihin ulkomailta selvitetään puhelinhaastattelulla

11.11.2019

Alavudella ja muissa seutukaupungeissa selvitetään puhelinhaastatteluiden avulla yritysten rekrytointitarpeita ja valmiutta rekrytointeihin ulkomailta

Etelä-pohjalaiskunnista Alavus, Kauhava, Kurikka ja Suupohja ovat mukana valtakunnallisessa, elokuun alussa käynnistyneessä, Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea paikallisia yrityksiä ja työnantajia kansainvälisessä rekrytoinnissa aloilla, joilla on pulaa työntekijöistä. Hanke on Suomen laajuinen, Seutukaupunkien yhteinen verkostohanke. Seutukaupungit ovat maakuntakeskuksia pienempiä alueidensa keskuksia. Seutukaupunkiverkostoon kuuluu 56 kaupunkia ympäri maan ja niissä asuu lähes miljoona ihmistä.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä alueen houkuttelevuutta, sujuvoittaa rekrytointeja, kehittää kotouttamista sekä yritysten perehdytysprosesseja. Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa kehitetään mm. keinoja auttaa yrityksiä rekrytoinneissa, ammattitaidon arvioinnissa, kielikoulutuksessa ja kotouttamisessa.

Kaikissa hankkeeseen osallistuvissa kunnissa tehdään hankkeen puitteissa marraskuussa kattava selvitys, jossa kartoitetaan yritysten työvoimatarpeita ja halukkuutta lähteä rekrytoimaan henkilöstöä ulkomailta.
Puhelinhaastatteluina tehtävä kysely on kattava ja siltä odotetaan paljon.

- Selvityksen avulla saamme täsmätietoa yritysten tämänhetkisistä ja lähitulevaisuuden henkilöstötarpeista, toimitusjohtaja, Ulla Koivisto, Alavuden Kehitys Oy:stä kertoo.

Tulosten perusteella kartoitetaan eri toimialojen rekrytointitarpeet ja kohdennetaan rekrytointia yhteistyöllä täsmällisesti. Kysely mahdollistaa myös lisäselvitykset kohdemaiden, ammattitaidon tason ja tarvittavan kielitaidon osalta kiinnostuneiden yritysten kesken. Hankkeen tarkoituksena on myös löytää keinoja koko perheen asettumiseen alueellemme pysyvämmin. Molempien puolisoiden sopeutuminen alueelle on tärkeimpiä sitouttavia tekijöitä ja pariskunnan työllistyminen on tärkeää kotoutumisen näkökulmasta.

- Haluamme kartoittaa myös mahdollisuuksia tarjota töitä pariskunnille esim. hitsaajille ja sairaanhoitajille, projektipäällikkö Terhi Lake painottaa.

Laskevat syntyvyysluvut, väestön ikääntyminen ja eläköityminen sekä työvoiman puute lisäävät paineita työperäiseen maahanmuuttoon ympäri Suomen. Aihe on haastava, sillä Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus väestöstä on valtakunnan alhaisin.

Lue lisää hankkeen sivuilta osoitteesta www.seutukaupunkiosaajat.fi

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto, SEUTU-Aiko

Lisätietoja:
Terhi Lake, projektipäällikkö
SEK, puh. 040 120 9723, terhi.lake@suupohja.fi

Ottakaa yhteyttä, jos kansainvälinen rekrytointi kiinnostaa!Takaisin