Yrityskaupat käyntiin

Hankkeella edistetään onnistuneiden omistajanvaihdosten syntymistä, lisätään tietoa yrityskauppojen toimintamalleista, onnistumisista ja keinoista välttää epäonnistumisia. Kehitetään myös muutosvalmiutta ja annetaan eväitä muutoksen hallintaan, niin taloudellisiin, kuin myyjän tai ostajan yrityskaupan tuomaan elämänmuutokseen.

Päätavoitteena on aktivoida yrityskauppoihin ja kehittää edellytyksiä onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin parantamalla eteläpohjalaisten yritysten omistajanvaihdosekosysteemin toimivuutta eri alueiden erityistarpeet huomioiden. Tähän pyritään seuraavien alatavoitteiden kautta:

1) Potentiaalisten ostajien aktivointi. Tavoitteena on tunnistaa lähitulevaisuuden potentiaalisia ostajia osallistuvilla alueilla ja kohdistaa aktivointia sekä tilaisuuksien, verkkoviestinnän että suoran kontaktoinnin muodossa. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa pitkän tähtäimen ostajapotentiaalia tavoittavat tahot ja kohdistaa näille teemaan aktivointia kunkin kohderyhmän kannalta mielekkäimmällä tavalla (esim. oppilaitosvierailut).

2) Myyjien aktivointi. Tavoitteena on etenkin maakunnan maaseutumaisilla alueilla aktivoida mikro- ja yksinyrittäjiä myyntikuntoon laittamiseen ja aktiiviseen myyntiin paikallisen palvelurakenteen ylläpitämiseksi ja elinkeinorakenteen vahvistamiseksi.

3) Ostajien ja myyjien kohtaannuttaminen. Tavoitteena on aikaansaada konkreettisia kohtaamisia potentiaalisten ostajien ja myyjien välille.

4) Tilitoimistojen aktivointi. Tavoitteena on kehittää ja levittää tilitoimistolle kohdennettua materiaalia yrityskauppoihin herättelyyn, koska tilitoimistot ovat keskeinen pk-yritysten aktivoinnin kanava.

5) Ostokatsastus -työkalu ja toimintamalli. Tavoitteena on kehittää ostokatsastus-työkalu ja toimintamalli tukemaan onnistuneita ostoprosesseja, sekä pilotoida tätä yrityksissä. Työkalu tulee olemaan yleisesti saatavilla hankkeen jälkeen.

6) Maakunnan omistajanvaihdosekosysteemin toimivuuden kehittäminen. Aiempien hankkeiden pohjalta tunnistettujen tarpeiden pohjalta tavoitteena on vakiinnuttaa matalan kynnyksen neuvontapalveluihin ohjautumisen elementtejä ja tiivistää verkostoa Etelä-Pohjanmaalla ml. Etelä-Pohjanmaan yrittäjien omistajanvaihdosneuvontaan ohjautuminen, sekä edistää aktiivista tiedonvaihtoa toimijoiden kesken, kartoittaa yritysvälittäjäpalveluiden saatavuus Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta, sekä sovittaa ja jalkauttaa alueille olemassa olevia omistajanvaihdostyökaluja.

Hankkeen tuloksena tietoisuus yritysostomahdollisuudesta on kasvanut potentiaalisten ostajien keskuudessa, yrityskauppamarkkina on vilkastunut ja käytössä on uusia työkaluja ja materiaaleja. Keskeinen tulos on omistajanvaihdosekosysteemin asiantuntijapalveluiden verkoston tiivistyminen ja palveluihin ohjautumisen kehittyneempi toimintamalli.

Hankeaika 1.11.2023-30.4.2026

Lisätietoja hankkeesta

Yritysasiantuntija Päivi Rintala
puh. 040 541 7260
paivi.rintala@fasadi.com