Alavus kuuluu seutukaupunkiverkostoon


Seutukaupunkiverkostoon kuuluu n. 50 seutukaupunkia. Ohjelmassa on mukana 24 seutukaupunkia ympäri Suomea ja jokainen osallistujakaupunki nivoo ohjelman teemoihin liittyviä sidosryhmiään mukaan ohjelman toimintaan kuten oppilaitoksia ja yrityksiä.

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan.

Kuntaliitto koordinoi ja muodostaa alustan verkostolle sekä tarjoaa sen toiminnalle asiantuntijatukea.

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestymisen avain nyt ja tulevaisuudessa. Seutukaupunkiosaajat-sivuilta löytyy lisätietoa neljästä seutukaupunkien yhteisestä hankkeesta osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Kaksivuotiset hankkeet käynnistyivät 2019 kesällä ja niissä on mukana noin 40 seutukaupunkia ympäri Suomen.

Linkit sivuille ohessa.