PK-yrityksille tietoa ja osaamista uuden teknologian hyödyntämiseen ja käyttöönottoon omassa toiminnassa

Alavuden Kehityksen hallinnoimana on 1.9.2023 käynnistynyt Uudet teknologiat PK-yritysten kehittymisen tukena -hanke, jossa mukana ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli.

Hankkeella edistetään elinkeinoelämälähtöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Hanke vahvistaa innovointitoimintaa edistämällä pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Hankkeessa toimitaan hyvin yritys- ja tarvelähtöisesti ja välitetään osaamista useista teknologian vallitsevista kehitystrendeistä.

Hanke tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaista toimintaa. Älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä hankkeessa kehitetään etenkin vahvistuvia innovaatioekosysteemejä sekä älykkäitä teknologioita.

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Liitto ja hankkeen toteutusalueen kunnat

Hankkeella on omat verkkosivut: uudetteknologiat.fi

       

Lisätietoja hankkeesta:

projektipäällikkö Hannu Ylinen
Uudet teknologiat PK-yritysten kehittymisen tukena -hanke
p. 040 554 0986
hannu.ylinen@fasadi.com

Lisätietoa hankkeesta