Think Big!

Think Big!
Kasvuyrittäjyyden tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke


Vihreä siirtymä ja digitalisaatio ovat tämän päivän megatrendejä, joiden hyödyntäminen mahdollistaa yrityksille kestävän kasvun ja kannattavan liiketoiminnan. Palvellakseen yrityksiä vihreän siirtymän hyödyntämisessä, ekosysteemissä tarvitaan lisää yhteistyötä ja verkostoitumista, palveluiden selkiyttämistä, kestävään liiketoimintaan ja vihreään kasvuun liittyvän osaamisen kehittämistä sekä tutkimustiedon parempaa hyödyntämistä. Näihin teemoihin pureudutaan Think Big! -hankkeessa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Alavuden Kehityksen, Isonkyrön Kehityksen, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun ja SeAMKin kanssa. SeAMKin ja kehittämisyhtiöiden välisen yhteistyön kehittäminen vastaa tarpeeseen kasvattaa keskinäistä osaamista ja verkostoitumista. Ekologinen kestävyyskriisi edellyttää, että yritysten on siirryttävä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, ja kehittämisyhtiöillä tulee olla riittävästi osaamista kestävästä liiketoiminnasta, jotta ne voivat auttaa yrityksiä tällä tiellä.

Think Big! -hankkeen päätavoitteena on kehittää kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimijoiden verkostoitumista ja osaamista painottuen erityisesti vihreän kasvun ja digitalisaation mahdollisuuksiin.

Alatavoitteet ovat:

  • Kasvuyrittäjyyden toimijoiden osaamisen kehittäminen.
  • Kasvuyrittäjyyden ekosysteemin verkostoitumisen edistäminen alueellisesti ja kansainväli-sesti.
  • Kasvuyrittäjyyden edistämiseen liittyvien työkalujen ja toimintamallien yhteiskehittäminen.
  • Tutkimustiedon hyödyntämisen kehittäminen.

Hankeaika 1.9.2023-28.2.2026

KASVA VIISAASTI. UNELMOI SUURESTI.

    

Lisätietoja hankkeesta

projektipäällikkö Emilia Etula
Think Big!
Kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke
p. 050 466 3558 
emilia.etula@fasadi.com

Hankkeen verkkosivu