Alavudella homma hoidetaan!


Alavuden kaupunki edistää mahdollisimman hyvien olosuhteiden luomista yrittämiselle ja yrittäjille. Kaupungin ja sen organisaatioiden päätöksenteossa huomioidaan jo valmisteluvaiheessa päätösten vaikutukset yritysten toimintaan. Yritysvaikutusten arvioinnissa hyödynnetään laadittua peukalosääntöä, jossa päätösten yritysvaikutukset luokitellaan merkittäviin suoriin yritysvaikutuksiin, vähäisiin suoriin yritysvaikutuksiin, merkittäviin epäsuoriin yritysvaikutuksiin ja vähäisiin epäsuoriin yritysvaikutuksiin. Tavoitteena on tietoisesti vahvistaa myönteisiä yritysvaikutuksia.

Alavuden kaupungin elinvoimaohjelma "Homma hoidetaan Alavudella" kuvaa ne toimenpiteet, joihin kaupunki sitoutuu edistääkseen alueen yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä uusien yritysten perustamista ja sijoittumista Alavudelle. Kaupungin kasvun ja kehityksen peruskivi on "Yrittäjä on ykkönen" -asenne.

Alavus vauhdittaa myönteisen kasvun kierteen syntymistä ja vahvistumista viestimällä houkuttelevasta yritysympäristöstä, edistämällä omalla toiminnallaan innostavaa yritysilmapiiriä ja mahdollistavaa toimintatapaa sekä tekemällä rohkeita päätöksiä. Kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt eri yksiköissä sitoutuvat hoitamaan omalta osaltaan hommat yritysten kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi sekä uusien yritysten perustamiseksi ja sijoittumiseksi Alavudelle. Yritysten kasvun ja kehittymisen kautta myös kaupungin väkiluku kasvaa.

Hoidettaviin hommiin kuuluvat myös myönteinen ja ratkaisuhakuinen asenne, joustava toimintatapa ja aktiivinen viestintä. Viestintäteemat asiayhteydestä riippuen ovat ”Kohdataan Alavudella”, ”Alavus – hyvää ja kaunista” sekä ”Homma hoidetaan Alavudella”. Henkilöstö ja luottamushenkilöstö viestivät selkeästi kaupungin vetovoimatekijöistä. Kaupunki sitoutuu aktiiviseen, tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen vuorovaikutukseen toimijoiden kanssa alavutelaisten osaamisen edistämiseksi, kehittämishankkeiden toteuttamiseksi ja yrityslähtöisen koulutusverkoston ylläpitämiseksi kaupungin elinvoiman, kasvun ja kehittymisen varmistamiseksi.

Voit ladata Homma hoidetaan Alavudella -elinvoimaohjelman pdf-tiedostona oheisesta linkistä.

Suomen Yrittäjät ry:n toteuttaman elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn mukaan Alavus kuuluu Suomen arvostetuinta elinkeinopolitiikkaa harjoittaviin kaupunkeihin. Aktiivisen elinkeinopolitiikan avulla parannamme yritysten fyysistä toimintaympäristöä, työvoiman saatavuutta sekä kaupungin päätöksentekokäytäntöjä. Näin vahvistamme yritysten kilpailukyä ja osaamista, työllisyyttä, hyviä palveluita ja kaupungin elinvoimaisuutta.

Ota yhteyttä Alavuden Kehitys Oy, Yrityskehitys Fasadiin kun olet kiinnostunut yrityksen perustamisesta Alavudelle, toimivan yrityksen kehittämisestä tai Alavudesta yrityksesi toimintaympäristönä.
Me hoidamme homman!


Alavuden Kehitys Oy:ssä sinua palvelevat

Yritysasiantuntija
Mauri Haapasaari
puh. 040 661 3552

Toimitusjohtaja
Ulla Koivisto
puh. 044 550 0974

sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@fasadi.com

Alavuden Kehitys Oy
Taitotie 1, 63300 Alavus