Alavudella homma hoidetaan!


Yritystoiminnan kasvu, kehitys ja kansainvälistyminen sekä uusien yritysten perustaminen ja sijoittuminen Alavudelle ovat kaupungin elinvoiman pohja. Tavoitteena on yrityksille suotuisa toimintaympäristö, joka edistää yritysten perustamista, kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä. Tämän mahdollistaa aktiivisuus ja ennakointi infraan ja maakäyttöön liittyvissä ratkaisuissa, sujuvat palvelut niin kaavoitukseen kuin luvitukseen liittyvissä asioissa, aktiivinen ja asiantunteva yritysneuvonta sekä tiivis sidosryhmien välinen yhteistyö.

Alavuden kaupungin elinvoimaohjelma ”Rohkeasti kohti uutta” linjaa toimenpiteet, joiden myötä yritysten toimintamahdollisuuksia edistetään. Kaupungin kasvun ja kehityksen peruskivi on ”Yrittäjä on ykkönen” -asenne.

Alavudella toimii lähes 1000 pääasiassa pientä tai keskisuurta yritystä. Monipuolisen yritysrakenteen ytimessä ovat kauppa ja palvelut, rakennusklusteri ja hitsaava teollisuus, kone- ja laitevalmistus, maa- ja metsätalous sekä urakointi.

Kaupungin logistinen sijainti teiden 66 ja 18 risteyksessä sekä rautatieyhteys takaavat tuotteiden liikkumisen ja kehittynyt tietoverkko varmistaa datan liikkumisen valon nopeudella.

Energiamarkkinan muutoksen myötä alueen bio- ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä on merkittävä potentiaali. Yritysten hyödynnettävissä olevat maaseudun rahoitusinstrumentit tukevat yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä. Kuituverkko mahdollistaa monipaikkaisen työskentelyn. Osaavat ihmiset ja yrityslähtöiset, joustavat koulutuspolut vahvistavat elinvoimaa. Orgaaniset ja omaleimaiset yrityskeskittymät tarjoavat synergiaetuja ja mahdollisuuksia myös uusille toimijoille ja runsas toimitila- ja tonttitarjonta luovat edellytyksiä kasvulle ja kehittymiselle.

Ota yhteyttä Alavuden Kehitys Oy, Yrityskehitys Fasadiin kun olet kiinnostunut yrityksen perustamisesta Alavudelle, toimivan yrityksen kehittämisestä tai Alavudesta yrityksesi toimintaympäristönä.

Me hoidamme homman!


Alavuden Kehitys Oy:ssä sinua palvelevat

Toimitusjohtaja

Ulla Björn
puh. 044 550 0974

sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@fasadi.com

Alavuden Kehitys Oy
Taitotie 1, 63300 Alavus