Kehittämishankkeet


Hallinnoimme ja toteutamme yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, joiden toimintaa rahoittavat alueen yritykset, kunnat ja EU-ohjelmat, kuten ESR ja EAKR sekä Maa- ja metsätalousministeriön kautta alueelle kanavoitu Leader-ohjelman rahoitus.

Viime vuosina toteutettuja hankkeita:
Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana Alavuden kaupunkikeskustan kehittämistä, Kuusiokunnista vientiin, Digimaaseutu, Kuusiokuntien rakennusklusterin ja hitsaavan teollisuuden prosessien ja henkilöstön kehittäminen sekä Laatupalveluita läheltä -hanke.