Job well done - osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan

Kuusiokunnissa ja Suupohjassa on tartuttu työvoimapulan haasteeseen ja käynnistetty kaksivuotinen, Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima, Job Well Done -osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan –hanke. Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi aluetta ja sen työpaikkoja sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työnhakijoille. Hankkeen uusi, paikallinen työnvälityssivusto osoitteessa www.jobwelldone.fi aukeaa kesäkuussa.

Työvoimapula Kuusiokuntien ja Suupohjan alueella on todellinen ja hankaloittaa yritysten toimintaa. Yhä useammat yritykset harkitsevat työvoiman palkkaamista ulkomailta. Suomi on melko tuntematon ulkomaalaisille työnhakijoille, joten hankkeessa tehdään yhteistyötä kansainvälisesti toimivien henkilöstöpalveluyritysten ja muiden kansainväliseen rekrytointiin liittyvien toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa viestitään aktiivisesti alueen vahvuuksista virikkeellisenä, hyvän arjen asuinympäristönä.

Toiminnan tavoitteena on madaltaa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työhönoton kynnystä ja nostaa esiin hyviä kokemuksia ja toimintatapoja jo toteutuneista rekrytoinneista. Lisäksi varmistetaan yhtenäiset prosessit työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseksi ja paikallinen yhdistystoiminta nivotaan osaksi kotouttamista.

Hankkeessa luodaan kohtaamismahdollisuuksia myös yritysten ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä alueen toisen asteen oppilaitosten kansainvälisten opiskelijoiden välille, jotta opiskelijat löytäisivät harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. Uusi, paikallinen työnvälityssivusto osoitteessa www.jobwelldone.fi aukeaa kesäkuussa. Sivuston avulla välitetään tietoa alueen työpaikoista ja viestitään alueesta asuinympäristönä sekä kotimaisille että ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille.

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto sekä hankealueen kahdeksan kuntaa, jotka ovat Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kuortane, Soini, Teuva ja Ähtäri.

Hanke alkoi tammikuussa 2023 ja se päättyy tammikuussa 2025.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Piia Pahkajärvi, joka on luotsannut alueella aiemmin toteutettua Suunta tulevaan -hanketta ja pestuumarkkinat.fi -palvelua.

Lisätietoja hankkeesta

projektipäällikkö Piia Pahkajärvi
Job well done - osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan -hanke
p. 050 593 6210
piia.pahkajarvi@fasadi.com