Koulutusta yritysten tarpeisiin!


Tieto lisää tulosta -koulutushankkeen tavoitteena on mikro- ja pienyrittäjien osaamisen kehittäminen keskeisissä liiketoiminnan kannattavuutta, kasvua ja kehittämistä tukevissa osa-alueissa. Hankkeen toteuttajana on Alavuden Kehitys Oy.

Hankkeen taustalla on Alavuden Kehitys Oy:n ja SeAMK maakuntakorkeakoulun yhdessä syksyllä 2019 tekemä koulutustarvekysely, jonka tuloksien perusteella alavutelaisten yrittäjien koulutustarpeiksi nousivat sosiaalinen media, yritysverotus, tilinpäätöksen lukutaito, markkinointi, myynti ja toimisto-ohjelmat. Kyselyyn vastasi 43 alavutelaista yritystä, joista 81% oli mikro- tai pienyrityksiä. Lisäksi alueella on runsaasti esim. yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tarvitsevat
lisäosaamista toimintansa ja palveluidensa kehittämiseen.

Koulutuskokonaisuudessa tullaan järjestämään koulutuksia mm. seuraavilta osa-alueilta: markkinointi ja myynti mikroyrityksessä, liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen talous, yhtiömuodot ja verotus, sopimukset ja niiden hallinta sekä toimisto-ohjelmistot.

Koulutusmuotoina ovat asiantuntijaluennot, työpajat sekä lähi- ja verkkokoulutukset. Koulutukset toteutetaan syksystä 2020 alkaen.

Koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä lähialueella sijaitsevien koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutukset ovat avoimia kaikille - ydinkohderyhmänä ovat mikro- ja pienyrittäjät, mutta tarjonnasta hyötyvät myös yhdistysten toimijat ja maaseudun asukkaat. Tervetulleita ovat myös muiden kuntien alueella koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Katso järjestettävät koulutukset tarkemmin näiden sivujen tapahtumakalenterista. Linkit ohessa.