Koulutusta yritysten tarpeisiin!


Tieto lisää tulosta -koulutushankkeen tavoitteena on mikro- ja pienyrittäjien sekä yhdistystoimijoiden osaamisen kehittäminen keskeisissä liiketoiminnan kannattavuutta, kasvua ja kehittämistä tukevissa osa-alueissa. Hankkeen toteuttajana on Alavuden Kehitys Oy.

Hankkeen taustalla on Alavuden Kehitys Oy:n ja SeAMK maakuntakorkeakoulun yhdessä syksyllä 2019 tekemä koulutustarvekysely, jonka tuloksien perusteella alavutelaisten yrittäjien koulutustarpeiksi nousivat sosiaalinen media, yritysverotus, tilinpäätöksen lukutaito, markkinointi, myynti ja toimisto-ohjelmat. Kyselyyn vastasi 43 alavutelaista yritystä, joista 81% oli mikro- tai pienyrityksiä. Lisäksi alueella on runsaasti esim. yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tarvitsevat
lisäosaamista toimintansa ja palveluidensa kehittämiseen.

Koulutuskokonaisuudessa tullaan järjestämään koulutuksia mm. seuraavilta osa-alueilta: markkinointi ja myynti mikroyrityksessä, liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen talous, yhtiömuodot ja verotus, sopimukset ja niiden hallinta sekä toimisto-ohjelmistot.

Koulutusmuotoina ovat asiantuntijaluennot, työpajat sekä lähi- ja verkkokoulutukset. Koulutukset toteutetaan 11.11.2020 alkaen. Ensimmäisten koulutusten teemana on toimisto-ohjelmistot hyötykäytössä.

Koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä lähialueella sijaitsevien koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutukset ovat avoimia kaikille - ydinkohderyhmänä ovat mikro- ja pienyrittäjät, mutta tarjonnasta hyötyvät myös yhdistysten toimijat ja maaseudun asukkaat. Tervetulleita ovat myös muiden kuntien alueella koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Koulutushankkeen päärahoittaja on Leader Kuudestaan ry ja koulutusten maksuttomuuden mahdollistavat OP Alavus, Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, Alavuden Yrittäjät ry ja Töysän Yrittäjät ry.

Katso järjestettävät koulutukset tarkemmin näiden sivujen tapahtumakalenterista. Linkit ohessa.


    


Maksuttomat koulutukset mahdollistaa yhteistyössä: