Valtiokonttorin toinen haku yritysten kustannustuelle 26.2.2021 saakka

15.01.2021

Kustannustuen toinen hakukierros on avautunut, ja se päättyy 26.2.2021 klo 16.15.

Hakusivusto löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta. Sivustolla on hakuohjeita, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin sekä laskuri. Katsottavissa on myös video-ohje tuen hakemista.

Yritysten tulee täyttää seuraavat ehdot kustannustuen saamiseksi:

  • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin ((Katso lista toimialoista, joihin tuki asetuksen mukaan kohdistuu) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
  • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).
  • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/ tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
  • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
  • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este, jotka on lueteltu Valtiokonttorin verkkosivuilla kysymyksissä ja vastauksissa.

Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka täyttävät muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan.

Lue myös Usein kysyttyä yritysten kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilta.


Alavuden Kehitys Oy:stä saat neuvoja ja apua kustannustuen sekä muiden yritystukien hakemiseen.

Tarvittaessa autamme myös hakemusten laadinnassa.

Neuvontamme on maksutonta.

Yrittäjä - ota rohkeasti yhteyttä!

- Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
- Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fasadi.com

Takaisin