Tilannekatsaus koronapandemiaan 23.3.2020

24.03.2020

Pandemiatilanne

 • Koronaviruksen aiheuttama sairaustilanne on Etelä-Pohjanmaalla ja Kuusiokuntien alueella ollut rauhallinen. Lukuisa määrä muita hengitystieinfektioita on liikkeellä.
 • Alavuden pääterveysasemalla on 20.3.2020 alkaen toiminut erillinen poliklinikka hengitystieoireisille.
 • Kuusiolinnassa ja Kuussotessa ikääntyneiden ryhmätoiminta on keskeytetty, vierailut hoivayksiköissä ja osastolla on kielletty ja palvelukyydit keskeytetty viruksen leviämisen estämiseksi. Kiireettömiä toimia on varauduttu siirtämään hoidon varmistamiseksi. Asiointiapua on järjestetty mm. Eläkeliiton yhdistysten toimesta, ja palveluohjaus tulee koordinoimaan eri toimijoiden apua.

Hallintoon ja toimivaltaan liittyvät toimet pandemiatilanteessa

 • Tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä. (TTL 21.12.2016/1227, §8-9).
 • Alavuden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä poikkeusoloissa vastaa valmiussuunnitelman mukaisesti Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kuussote, ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotannosta vastaa Kuusiolinna.
 • Suomen hallitus päätti 12.3. 2020 suosituksista ja varautumisesta koronaviruksen hillitsemiseksi. Alavuden kaupungin johtoryhmä päätti 13.3.2020 suositusten toimeenpanosta kaupungin toiminnassa ja valmiuden nostamisesta normaaliolojen häiriötilanteessa.
 • Suomen hallitus on 16.3.2020 yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa todennut poikkeusolot ja päättänyt ottaa käyttöön valmiuslain ja sen nojalla määrännyt rajoittamistoimia. Alavuden kaupungin johtoryhmä on 17.3.2020 tehnyt tarvittavat toimet rajoittamistoimien toimeenpanon varmistamiseksi ja valmiuden nostamiseksi.
 • Alavuden kaupunki osallistuu Kuussoten, kuntayhtymän kuntien ja Kuusiolinnan yhteiseen pandemiajohtoryhmään, ja kaupungin poikkeusolojen aikaiseen johtoryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä kuntayhtymän johtaja. Mahdolliset tilajärjestelyt tai muut terveydenhuollon toiminnan turvaamiseksi tehtävät toimet etenevät Kuussoten johdolla.
 • Alavuden kaupunki osallistuu Etelä-Pohjanmaan monialaisen turvallisuusfoorumin seurantatyöhön.
 • Kuntaministeri Paatero korostaa (23.3.2020) ajankohtaisen valmiustiedon seuraamisen, päätöksenteon jatkuvuuden varmistamisen ja kansalaisille tiedottamisen olevan kuntien keskeisesti varmistettavia tässä vaiheessa.
 • Kaupunginhallituksen ja valtuuston sekä lautakuntien päätöksenteon kannalta välttämättömät kokoukset pidetään, mutta kokousjärjestelyjä muokataan.

Kaupungin palveluihin ja toimintaan aiheutuneet muutokset
Valtioneuvoston linjausten, valmiuslain ja sen käyttöönotto- ja soveltamisasetuksen nojalla määrätyt muutokset kaupungin palveluihin ja toimintaan:

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt toimialueellaan sijaitsevien koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi.
 • Valmiuslain soveltamisasetuksella (A3/2020) on rajoitettu kuntien velvollisuuksia järjestää perusopetusta ja varhaiskasvatusta. Perusopetuksessa ja lukiossa on siirrytty etäopetukseen, pois lukien 1.-3. luokkien osittainen lähiopetus. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä. Erityisryhmien Luovi –oppilaitoksen Alavuden yksikkö on siirtynyt kotiopiskeluun 16.3.2020 alkaen.
 • Hallitus linjasi 16.3.2020 mm. seuraavista toimista: Suljetaan museot, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
 • Aluehallintovirasto on hallituksen linjauksen pohjalta kieltänyt yli 10 hengen julkiset kokoontumiset. Alavuden kaupunki on peruuttanut tai siirtänyt yleisötilaisuudet ja kokoukset.
 • Liikuntaharrastuksia järjestävät seurat ja muut toimijat ovat keskeyttäneet ryhmätoiminnat 13.3.2020 alkaen.

Kaupungin henkilöstön työskentelyä koskevat muutokset

 • Asiakaspalvelussa käytetään ensi sijassa puhelin- ja sähköpostiyhteyksiä. Välttämättömät tapaamiset sovitaan ennalta.
 • Välttämättömät kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäyhteydellä. Etätyötä suositaan, mikäli se työn puolesta on mahdollista.
 • Kotimaan työmatkat rajataan välttämättömiin. Ulkomaan työmatkoja ei tehdä. Ulkomailta paluun jälkeen tulee olla poissa fyysisestä asiakastyöstä kaksi viikkoa.
 • Kaupungin henkilöstön työtä pyritään järjestelemään uudelleen niissä tehtävissä, joissa valtioneuvoston rajoitustoimet vähentävät työtä merkittävästi. Yhteistyössä Kuusiolinnan kanssa on osoitettu avoimia terveydenhuollon avustavia tehtäviä.

Viestintä

 • Viranomaisviestinnän vastuu on Kuussotella. Päivitetyn pandemiasuunnitelman mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat tiedotteet julkaistaan sekä Kuussoten että Kuusiolinnan sivuilla, ja kunnat tiedottavat niistä edelleen.
 • Alavuden kaupunki on tiedottanut palveluiden ja toiminnan muutoksista aktiivisesti kaupungin verkkosivulla, kaupungin FB-sivulla sekä henkilökunnalle suunnatuin viestein. Koulujen ja varhaiskasvatuksen asiakkaita on informoitu suoraan Wilma- ja Päikky –järjestelmien kautta.


Poikkeustilanteen huomioiminen asiakasmaksuissa ja palvelujen saatavuudessa

 • Kaupunki ei peri poikkeusolojen aikana poissa olevilta lapsilta varhaiskasvatusmaksua.
 • Kuntosali- ja uimahallikorttien käyttöaikaa jatketaan automaattisesti sulkuaikaa vastaavaksi ajaksi.
 • Kaupunki on saanut pyyntöjä järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua. On todettu, että ruokailuun kokoontuminen olisi lähiopetusta vastaava tartuntariski, matkaeste jättäisi osan lapsista pois avun piiristä, ja vähävaraisuus –peruste ei ole toteutettavissa koulun tiedoin. Kuusiolinnan perhetyö toteuttaa jo eri tahojen ruoka-avustusten jakoa, ja asia on viety tiedoksi myös Kuussoten sosiaalityöhön.

Psykososiaalinen ja arjen tuki Kuusiokuntien alueella Koronatilanteeseen liittyen

Takaisin