Alavutelaisyrityksille tehdyn Korona-kyselyn tuloksia

26.03.2020


Alavuden Kehitys Oy:n korona-kysely:
57 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi poikkeustilanteen vaikuttavan merkittävästi toimintaansa

Alavuden Kehitys Oy toteutti 17.3.-22.3.2020 välisellä ajalla kyselyn Korona-viruksen vaikutuksista alavutelaisten yritysten liiketoimintaan.

Kyselyssä pyydettiin vastaamaan kahteen kysymykseen: aioimaan poikkeustilanteen vaikutusta asteikolla ei vaikutusta - merkittävä vaikutus sekä kertomaan, mitkä toimenpiteet ovat todennäköisiä yrityksen sopeuttaessa toimintaansa. Kyselyssä oli myös mahdollista kertoa lyhyesti, missä vaikutukset erityisesti ilmenevät. Kyselyn lopuksi pystyi jättämään yhteydenottopyynnön Alavuden Kehityksen väelle.

Kyselyyn tuli yhteensä 58 vastausta, mikä on hyvä määrä ottaen huomioon lyhyen vastausajan. Vastauksista käy ilmi, että koronavirusepidemia aiheuttaa jo nyt huolta myös alavutelaisissa yrityksissä.

Vastanneista yrityksistä 57 % arvioi poikkeustilanteen vaikuttavan liiketoimintaansa kielteisellä tavalla merkittävästi. Vain 3 % vastasi, että poikkeustilanteella ei ole merkitystä heidän toimintaansa.

Vastaajat kertoivat, että poikkeustilanteen vaikutukset näkyivät hyvin nopeasti asiakasvirtojen ja tilauskantojen vähenemisenä. Sosiaalisten kontaktien välttäminen jo sinänsä vaikeuttaa ja tekee useiden yritysten toiminnan mahdottomaksi. Yrityksiä huolettaa myös työntekijöiden mahdolliset sairastumiset sekä asiakkaiden tulevat maksuvaikeudet.

Kyselyyn vastanneiden yritysten kolme todennäköisimmäksi katsomaa toimenpidettä toiminnan sopeuttamiseksi olivat maksujärjestelyt mm. rahoittajien ja verottajan kanssa, yrityksen toiminnan keskeyttäminen määräajaksi sekä henkilöstön lomautus. Noin kolmannes yrityksistä ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole ryhtymässä mihinkään toimenpiteisiin ja alle kymmenen yritystä arvioi, että eteen tulee toiminnan lopettaminen.

Kyselyn tulosten perusteella yritysten tilanne vaikuttaa vakavalta myös Alavudella. Toki vastauksia tulkitessa täytyy huomioida, että suurin osa vastanneista yrityksistä on juuri niitä, joihin poikkeustilanne vaikuttaa.

Alavuden Kehitys Oy kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta tiedosta, joka auttoi saamaan käsityksen alavutelaisten yrittäjien näkemyksistä heti koronaepidemian alkuvaiheessa. Kysely tullaan tekemään myöhemmin vielä uudestaan, koska on tärkeää saada tietoa siitä, mihin suuntaan tilanne yrityksissä kehittyy.

- "Kriisin ylittämisessä tarvitaan useiden eri tahojen tiivistä yhteistyötä ja tähän työhön myös Alavuden Kehitys Oy haluaa panostaa. Olemme valmiita auttamaan, etsimään ratkaisuja ja neuvomaan eteenpäin kaikkia yrittäjiä myös hankalissa tilanteissa. Asiakaspalvelu pelaa sekä puhelimitse että sähköisin välinein, jolloin myös dokumenttien laadinnassa avustaminen onnistuu. Olemme myös koonneet kotisivuillemme www.fasadi.com listan tässä tilanteessa yrittäjillä tarpeellisista linkeistä, joita seuraamalla pysyy ajan tasalla yrityksille tarjolla olevista avuista. Sivuilla on myös yhteydenottolinkki, johon vastaamme niin pian kuin mahdollista. Alueen kollegojen kanssa mietimme parhaillaan yritysten tueksi yhteistoimenpiteitä. Nyt on tärkeää, että meillä säilyy toivo ja positiivinen asenne. Kyllä tästä yhdessä selvitään!", Alavuden Kehityksen toimitusjohtaja Ulla Koivisto toteaa.

Lisätietoja:
Ulla Koivisto
toimitusjohtaja, Alavuden Kehitys Oy
puh. 044 550 0974
ulla.koivisto@fasadi.com


VINKKI: Katso sivuiltamme tärkeää tietoa yrityksille Korona-viruksen aiheuttamassa tilanteessa

Takaisin