Koronatilanteessa yritysten haettavissa olevat tuet yrityskoon mukaan

Päivitetty 2.6.2020

Koronaviruksen aiheuttamiin haasteisiin on valtakunnallisesti suunniteltu ja kehitetty erilaisia tukitoimia yritysten avuksi. Joihinkin tukitoimiin kaivataan vielä käytännön sovellusohjeita, mutta koko ajan tulee lisää tietoa.

Me Alavuden Kehityksessä seuraamme tilannetta ja tiivistimme eri tuista keskeisiä asioita tälle sivulle.

Olemme käytettävissä, kun etsitte yrityksissänne vastauksia ja apua poikkeustilanteen aiheuttamiin haasteisiin. Palvelemme nyt ensisijaisesti viestein, puheluin ja etäyhteyksien avulla, sillä pyrimme välttämään kasvokkain tapaamisia koronaepidemian aikana.

Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä sinulle sopivia kanavia. Neuvontamme on maksutonta.

- Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
- Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

Sähköpostiosoitteet ovat muoto etunimi.sukunimi@fasadi.com


Yksinyrittäjät

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa - Haku aukesi 15.4.2020.

Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta (YTJ-rekisterin mukainen kotipaikka). Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukihakemukset käsitellään Alavuden Kehitys Oy:ssä. Tuen hyväksyy ja maksaa Alavuden kaupunki.

Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen.

Klikkaa tästä yksinyrittäjän tuen infoon ja hakuun!

Lisätietoja Kuntaliiton sivuilta
Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta TEM:in sivuilla

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa

Yrittäjillä on oikeus saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi.

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tuli voimaan 8.4.2020. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

HUOM! Tuen saaminen EI edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Hakemus kannattaa tehdä 15.4.2020 mennessä, jotta tuen saa takautuvasti.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Yrittäjän työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston Johanna Olssoniin, mutta yrittäjän täytyy kuitenkin itse laittaa työnhaku voimaan osoitteessa http://www.te-palvelut.fi

johanna.olsson@te-toimisto.fi
puh. 02950 46605 tai 050 396 3246

Lisätietoja TEM:n sivuilta


Pienyritys (kaikki yhtiömuodot) 1-5 hlöä ja myös toiminimiyritykset yli 5 hlöä

ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Haku on auki 8.6.2020 klo 16.15 saakka.

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Avustusta myönnetään 1) tilanneanalyysin tekemiseen tai 2) kehittämistoimenpiteisiin. Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.

Avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Lisätietoja ja linkki hakuun ELY:n sivuilta!

Yritykset, jotka työllistävät yli viisi työntekijää (paitsi toiminimet), voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.


Maaseudun yritysten, maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaisen kriisituen haku avautuu 18.5.2020

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset. Haku aukeaa 18.5.2020.

Tuet ovat suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tuen enimmäismäärää on säädetty 10 000 euroon, jotta se vastaa muiden ELY-keskusten kautta jaettavien tukien enimmäismäärää. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta


Pk-yritys (ei toiminimi) 6-250 hlöä

BusinessFinland myöntää liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää. Haku on auki 8.6.2020 klo 16.15 saakka.

Rahoituspalvelut on suunnattu seuraaville aloille: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden tuotantoketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa.

Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita ei korvata.

Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa.
2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa.

Lisätietoja ja linkki hakuun Business Finlandin sivuilta!


Finnvera takaa, pankit jakaa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Yritykset ovat jatkossakin ensisijaisesti yhteydessä omaan pankkiinsa, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa. Finnveran takaus voi kattaa 80% pankin myöntämän luoton määrästä. Jos taattavan luoton pääoma on enintään miljoona euroa, voidaan hakemus Finnverassa käsitellä ja päättää nopeasti.

Lisätietoja Finnveran sivuilta


Tesi käynnistää rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneille keskisuurille yrityksille

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää 14.4.2020 rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi.

Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

- Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa
- Henkilöstömäärä yli 50
- Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta ti 14.4.2020 alkaen.

Lisätietoja Tesin sivuilta