Virtaa yhdistystoimintaan Alavudella -hankkeen kysely on avattu!

02.03.2022


Virtaa yhdistystoimintaan Alavudella -hankkeessa selvitetään alavutelaisten yhdistysten nykytilaa ja toimintaa sekä tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi selvitetään, mitä tukea ja millaisia yhteistyömuotoja yhdistykset toivovat muilta toimijoilta sekä julkisyhteisöiltä, kuten kaupungilta.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa alavutelaisilta yhdistyksiltä kerätään tietoa sähköisen järjestökyselyn avulla, johon yhdistysten toivotaan innokkaasti vastaavan. Kyselyyn voi vastata useampi henkilö yhdistyksestä, kuten hallituksen jäsenet tai muut aktiiviset toimijat ja tarvittaessa projektivastaava myös auttaa kyselyn täyttämisessä. Yksittäiset vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä yhdistyksiä koskevia tai tunnistettavia tietoja julkaista tai jaeta ulkopuolisille tahoille. Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää, sillä aktiivinen yhdistystoiminta on yksi huomattava voimavara kaupungin elinvoimaisuudelle ja asukkaiden hyvinvoinnille.

Lisätietoja hankkeesta ja linkki kyselyyn löytyy täältä.

Hanke jatkuu syksyllä työpajoilla, joissa analysoidaan tarkemmin kunkin yhdistyksen tilanne. Hankkeen viimeisessä vaiheessa kartoitetaan yhdistysten tulevaisuuden tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Virtaa yhdistystoimintaan Alavudella -hankkeen toteuttajana toimii Alavuden kaupungin elinvoimapalvelut ja hanketta rahoittaa Kuudestaan ry.

Takaisin