Työnhakijoiden palveluihin muutoksia 1.3.2021 alkaen

01.03.2021


Työllisyyspalveluihin tulee muutoksia 1.3.2021. Muutokset liittyvät valtion työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi.

Alavus on mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa osana Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualuetta.

Toimintaa varten työnhakijapalveluilla on toimitilat Alavus Fasadissa.

Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät seuraavat kokeilualueella asuvat asiakasryhmät 1.3.2021 alkaen:

  • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • Kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • Kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.
  • Sinulle on nimitetty asiantuntija työnhakusi tueksi.

Työllisyyden kuntakokeilun verkkosivuille pääset tästä linkistä. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki sekä Kurikka, Alavus ja Soini ovat mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa ja muodostavat yhdessä Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualueen. Näin ollen osa Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaista siirtyy oman kotikuntansa asiakkaaksi. Kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti.Takaisin