Rantatöysässä Sepänmäentiellä sijaitseva Vanhantehtaan silta korjataan. Osa tiestä suljetaan 28.6. klo 9.00.

27.06.2023


Työt alkavat 28.6.2023 kello 9.00, jolloin tie suljetaan. Työmaan arvioitu kesto on noin 3,5 kuukautta. Korjauksen aikana osa Sepänmäentiestä ei ole käytössä, jolloin joen takana oleviin kiinteistöihin joudutaan kiertämään Uusisepposen tien kautta.

Nykyinen Sepänmäentiellä oleva Vanhantehtaan sillan tarkkaa ikää ei tiedetä. Mahdollisesti se on rakennettu v. 1938-1950 välisenä aikana, jolloin Alavuden vanhaa Puunjalostustehdasta on laajennettu. Silta on kuulunut tehtaan rakennelmiin.

Betonisiin maatuen ja keskivirtapilarin väleissä on 7 kpl teräksisiä I-palkkia. Palkit ovat maalamattomia ja alkavat olla pahoin ruosteessa, varsinkin betoniin upotetuista päistään. Teräspalkkien päälle on valettu 13,5 + 5 cm betonilaatta, jonka kantavuudesta ja raudoituksesta ei ole tietoa. Betonikansi on paikoin alkanut lohkeilla alapinnastaan.

Nykyisen sillan kansirakenne on tarkoitus korvata kahdeksalla 1,5 m:n levyisellä ja 5,95 m:n pituisella betonielementillä. Sillan hyötyleveydeksi tulee 6 m.

Sillan maatuet ja virtapilari korotetaan samaan tasoon, siten, että sillan kansi on pituusprofiililtaan suorassa. Nykyisten betonisten maatukien alaosia parannetaan kiveämällä ja betonoimalla siten, ettei virtaus pääse niitä syövyttämään.

Jokiuomasta perataan vapaata virtausta haittaavat betonikappaleet ja kivet.

Sillan tulopenkere etelän suunnasta suoristetaan sillalle tultaessa ja pohjois suunnasta jyrkässä mäessä oleva leikataan, jolloin saadaan loivempi tulokulma sillalle.
Siltaan asennetaan korkea harva kaide ja 240/5 mm maantiejohteet sillan molemmin puolin 32 m:n matkalle.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä ja pyydämme varovaisuutta liikkumiseen.

Lisätietoja:
Timo Kiviniemi
kunnallistekniikan päällikkö, Alavuden kaupunki
p. 0400 727 325
timo.kiviniemi@alavus.fi
Takaisin