Osaajia yrityksiin rekrykoulutuksen kautta

20.09.2018


Kun yrityksellä on tarve työntekijästä tehtäviin, joissa on ammattitaitoisesta työvoimasta pulaa ja osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla, voidaan nyt räätälöidä myös yksittäisissä työvoiman tarpeissa rekrykoulutusta yritykselle.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut Yhteishankintakoulutuksen Osaajia yrityksiin – monialainen koulutusmalli kapasiteettihankintana vuosille 2018-2021. Tavoitteena on kohtaanto-ongelman lieventäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen erityisesti rekrytointiongelmia kokeneille toimialoille.

Koulutus lähtee liikkeelle yrityksen työvoiman rekrytointitarpeesta. Koulutus on työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista yhteishankintakoulutusta, RekryKoulutusta ja Täsmäkoulutusta. Yrityksen näkökulmasta koulutuksen tavoitteena on kohdeyrityksen tarpeisiin keskittyvä koulutus, jonka avulla koulutetaan ammattitaitoisia työntekijöitä yrityksen palvelukseen yksilöllisesti. Tavoitteena on kouluttaa osallistujat tuntemaan yrityksen tuotantoprosessin sekä työskentelemään itsenäisesti määritellyissä työtehtävissä. Tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut työllistyy kohdeyritykseen.

Osaajia yrityksiin -RekryKoulutus on suunnattu Etelä-Pohjanmaan alueelle sijaitseville yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille, erityisesti mikrotyönantajille sekä pienille ja keskisuurille työnantajille.

Koulutuksen kautta on mahdollista kouluttaa kohdeyritykseen tai –yhteisöön 1-4 henkilöä kerrallaan. Yli 5 henkilön kouluttamiseen käytetään perinteistä RekryKoulutusta. Osaajia yrityksiin -RekryKoulutukseen valittava henkilö on työtön tai työttömyysuhan alainen työnhakija. Valinnan koulutettavasta tekee työnantaja.

Koulutus on työnantajan ja työnhakijan tarpeisiin räätälöityä ammatillista täydennys- tai uudelleenkoulutusta. Koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Koulutukseen sisältyy tietopuolista opetusta vähintään 30% ja työssäoppimista enintään 70%. Koulutusta voidaan toteuttaa eri toimialoilla. RekryKoulutuksessa työnantajan/kohdeyrityksen maksuosuus on 30% hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Kouluttajat Osaajia yrityksiin –rekrykoulutuksessa on valmiiksi kilpailutettu. Työnantaja voi valita kolmesta oppilaitoksesta itselleen parhaan kouluttajan. Kouluttajat ovat Sedu Education Oy, TEAK Oy sekä Aiko Academy Oy. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto auttaa työnantajaa löytämään sopivan henkilön koulutettavaksi ja RekryKoulutuksen käynnistämisessä.

Lisää Osaajia yrityksiin - koulutuksesta: bit.ly/osaajiayrityksiin

Yrittäjä, ota yhteyttä:

Johanna Olsson
Asiantuntija, yrityspalvelut
johanna.olsson@te-toimisto.fi
02950 46605 tai 050 396 3246 (vaihde 0295 046 500)

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Valtionkatu 1, PL 156, 60101 Seinäjoki

www.te-palvelut.fi
Takaisin