Maaseudun ja kalatalouden yrittäjät kriisitukien piiriin - tuen haku auki 18.5.

18.05.2020

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea - haku auki maanantaina 18.5.2020

Uutta kriisitukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon yritykset sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 14.5.2020 asetukset, joilla säädetään maaseudun yritysten, maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaisen kriisituen myöntämisestä. Tukiin on varattu 40 miljoonaa euroa ja se jakautuu kolmeen osaan; maaseudun yrityksille, maatalouden alkutuotantoon ja kalatalouteen. Tuet ovat suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin. Haku aukeaa maanantaina 18.5.2020. 

Millainen yritys voi saada maaseudun yritysten väliaikaista tukea?

Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Millainen yritys voi saada maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea?

Alkutuotannon tukea voivat saada esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Millainen yritys voi saada kalatalouden väliaikaista tukea?

Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Mistä tukea haetaan?

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.

Lue tästä lisää avustuksen sisällöstä, määrästä sekä hakemisesta ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Lue tästä Maa- ja metsätalousministeriön tiedote maaseudun yritysten koronatuesta.Takaisin