Haaste: palkkaa yliopisto- tai korkeakouluharjoittelija!

19.02.2020Seinäjoen yliopistokeskuksella on tavoitteena saada lisää opinnäytetyö- sekä harjoittelupaikkoja Etelä-Pohjanmaalta yliopisto-opiskelijoille. Ensimmäisellä harjoittelupaikalla on suuri merkitys myöhemmälle uralle ja asuinpaikalle. Yrittäjät haastetaankin nyt pohtimaan, olisiko sinun yritykselläsi tarvetta ja mahdollisuus palkata yliopisto-opiskelija.

Seinäjoen yliopistokeskus tarjoaa tässä mielellään apuaan.

Opiskelija voi tehdä opinnäytetyönään tai vaikkapa harjoittelun aikana esimerkiksi:

  • erilaisia selvityksiä henkilöstöön, kilpailijatuotteisiin tai ympäristövaikutuksiin liittyen
  • menetelmien käyttöönottoa
  • kehittämissuunnitelmia, koulutusmateriaalin tuottoa
  • verkkosivujen suunnittelua, messutapahtuman toteutusta, asiakastyytyväisyystutkimus
  • taiteellinen työ kuten viihtyvyyden tuomista työpaikalle

HUOM!
Alavuden kaupunki tarjoaa alueellaan työskenteleville harjoittelijoille maksuttoman asunnon harjoittelun tai opinnäytetyön tekemisen ajaksi.

Seinäjoen yliopistokeskuksen sivuilta löytyy vinkkejä, linkkejä ja ohjeita yliopisto-opiskelijan palkkaamiseen.

Yhteyshenkilönä on Katja Marttunen
p. 050 318 2227
katja.marttunen(at)tuni.fi

Klikkaa tästä ja käy tutustumassa Seinäjoen yliopistokeskuksen sivuihin!


Aarresaari

Ilmoitukset avoimista työ- tai harjoittelupaikoista sekä opinnäytetarjouksista kannattaa laittaa sivuille www.aarresaari.net, joka on maksuton kanava opiskelijoiden ja työnantajien välillä.


Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Korkeakouluasiamies Terhi Ojaniemi Maakuntakorkeakoulusta toimii Kuusiokuntien alueen linkkinä yritysten ja SeAMKin välillä.

SeAMK tekee aktiivisesti yhteistyötä yritysten kanssa toteuttaen mm. räätälöityä henkilöstökoulutusta ja täydennyskoulutusta. Lisäksi opiskelijoiden opinnäytetyöt tuovat yrityksille ja alalle uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat hyödyntää opinnoissaan hankkimia tietoja käytännön tehtävissä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä Terhiin, mikäli yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa kiinnostaa.

Terhi Ojaniemi
Korkeakouluasiamies
p. 040 680 7530
terhi.ojaniemi(at)seamk.fi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on koonnut eri tutkinto-ohjelmiin sisältyvien työharjoittelujen ajoitusta ja sisältöä. Yritykset voivat näin ollen helposti löytää yhdestä paikasta tietoa ja suunnitella erilaisia opiskelijayhteistyön muotoja.

Tietopaketin SeAMKin tutkinto-opiskelijoiden harjoitteluista pähkinänkuoressa löydät täältä kunkin yksikön yhteystietoineen.

Takaisin