Alavuden Kehitys Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset positiivisia

16.12.2019

Alavuden Kehitys Oy palveleva ja luotettava yhteistyökumppani

Alavuden Kehitys Oy kartoitti syksyllä alavutelaisten yritysten mielipiteitä toiminnastaan. Kyselyllä selvitettiin asiakastyytyväisyyttä ja kehityskohteita palvelutarjontaan, tiedonsaantiin palveluista ja palautetta Fasadin kokous- ja koulutustiloista. Kysely suoritettiin Webropol-kyselynä 21.10.-3.11.2019 ja se oli osa tradenomiopiskelija Terhi Hautalan opinnäytetyötä.

Kaikkien yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken arvottiin iPad-tabletti. Arvonta on suoritettu ja voittajalle ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kyselyyn vastasi yhteensä 133 yritysten edustajaa. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä Alavuden Kehitys Oy:n palveluihin ja he olivat myös valmiita suosittelemaan palveluita muille.

Vastaajat pitävät henkilökunnan palveluasennetta positiivisena, palvelua luotettavana, yhteistyötä sujuvana ja palvelua asiantuntevana. Henkilöstö on vastaajien mielestä helposti tavoitettavissa ja yrityksen toimipaikan sijainti nähdään hyvänä. Käytetyimmät yhteydenpitotavat Alavuden Kehitys Oy:n henkilöstön kanssa ovat sähköposti, puhelu, tekstiviestit sekä käynnit Fasadissa. Paras yhteydenpitotapa kyselyyn vastanneiden mielestä on sähköposti.

Alavuden Kehitys Oy järjestää yhteistyökumppaneineen säännöllisesti erityyppisiä tapahtumia. Vastaajat pitivät hyödyllisimpinä koulutustilaisuuksia, Eväitä Yrittäjille -aamiaistilaisuuksia ja Yrittäjät Areenalla -messuja.

Alavuden Kehitys Oy viestii toiminnastaan mm. lehti-ilmoituksin, somessa, Fasadi.com -verkkosivuilla ja uutiskirjeellä. Ylivoimaisesti parhaana tiedotuskanavana vastaajat pitivät Alavuden Kehitys Oy:n uutiskirjettä. Tutustu tästä uutiskirjeeseemme.

Fasadin kokous- ja koulutustiloja vuokranneet suosittelisivat tiloja muillekin, mutta tilojen käyttömahdollisuuksista tulee tiedottaa edelleen, sillä osa vastaajista ei tiennyt, että tiloja voi vuokrata.

Toimitusjohtaja Ulla Koivisto kiittää kyselyyn vastaajia ja toteaa, että saadun tiedon avulla sekä palveluja että viestintää kehitetään.

”Tavoitteemme on lähettää uutiskirje kerran kuukaudessa ja tarvittaessa lähestymme yrityksiä ja yhteisöjä myös sähköpostitse. Uutiskirjeeseen toivottiin yrittäjien kokemuksia yhteistyöstä kanssamme ja kuvauksia yrittäjien toteuttamista hankkeista. Idea on mainio ja otamme sen huomioon. Jotta voimme jatkossakin varmistaa toiminnan kehittymisen ja laadun, teemme kyselyn noin kahden vuoden välein saman sisältöisenä.”

”Jotkut vastaajat totesivat, että toimivat alalla, jolle ei investointitukia voi hakea lainkaan. Näidenkin toimialojen yrittäjät ovat tervetulleita keskustelemaan kanssamme yrityksen kehittämiseen liittyvistä asioista. Aamiaistilaisuuksiin ja koulutuksiin ovat kaikki tervetulleita. Palvelumme yrityksille ovat täysin luottamuksellisia ja pääosin maksuttomia.”, muistuttaa Koivisto.

Elokuussa toteutetun koulutustarveselvityksen perusteella yrittäjät haluavat tietoa ennen kaikkea yrityksen talouteen ja markkinointiin liittyen. Tarpeiden pohjalta on laadittu Tieto lisää tulosta -koulutusohjelma vuosille 2020-2021, ja se starttaa alkuvuodesta. Jo nyt voi ilmoittautua SeAMK Täydennyskoulutuksen Alavudella järjestämään napakkaan, kolmesta aiheesta muodostuvaan ”Tietoa oman yrityksen taloudesta – Taloushallinto yrittäjän tukena” -koulutuskokonaisuuteen. Koulutukset järjestetään 12.2., 11.3. ja 25.3. klo 17.30-20.45 Fasadissa. Opintojakson hinta on 30 €. Lisätietoja sivuilta www.fasadi.com/tietolisaatulosta

Takaisin