Alavuden kaupunki ja projektipäällikkö Timo Rintala huomioitu valtakunnallisella kunniamaininnalla

29.08.2022


Vuoden vesistökunnostaja -palkinto jaetaan vuosittain Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa. Vesistökunnostusverkosto on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima foorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Palkinnon voi saada toimija tai hanke, joka on edistänyt esimerkillisesti vesistöjen kunnostusta. Tänä vuonna seminaari järjestettiin Kokkolassa, jossa 24.8.2022 Vuoden 2022 vesistökunnostajana palkittiin Alavuden kaupunki sekä projektipäällikkö Timo Rintala.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo korosti palkintopuheessaan erityisesti sitä, että Alavuden kaupunki on esimerkillisesti mahdollistanut ja aktiivisesti tukenut vesiensuojelutyötä jo pidemmän aikaa.

Maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola Alavuden kaupungin ympäristöpalveluista kertoo, että Alavuden kaupungilla on pitkät perinteet vesistöjen kunnostuksessa; työtä on tehty erilaisten vesistöhankkeiden myötä jo 20 vuoden ajan. Alavuden kaupunki on toiminut hankkeissa vetäjänä ja osarahoittajana.

”Vesistöjen kunnostushankkeet on mahdollistanut kaupungin luottamushenkilöiden myönteinen suhtautuminen ja toimiva yhteistyö niin hankerahoittajien, kuntalaisten, maanomistajien, yritysten kuin yhdistysten kesken. Kaupunki on tietoisesti ottanut hankkeisiin aina mukaan kolmannen sektorin toimijoita kuten esimerkiksi järvitoimikuntia ja yhdistyksiä. Tämä on lisännyt hankkeiden vaikuttavuutta ja sitoutumista hankkeiden toimiin. Lisäksi on tarvittu sopiva ja pätevä projektipäällikkö vetämään hankkeita”, Toivola toteaa.

Projektipäällikkö Timo Rintala on tehnyt hyvää työtä hankkeiden suunnittelussa, organisoinnissa ja toteuttamisessa. Hän on hoitanut neuvotteluita lukuisten eri yhteistyötahojen kanssa, aikatauluttanut ja järjestellyt sekä osallistunut kunnostustoimenpiteisiin aktiivisesti ja joustavasti, sillä luonnon kanssa toimiessa suunnitelmia täytyy osata myös tilanteen mukaan muuttaa.

Alavuden kaupungin ympäristöpalvelut on osoittautunut hyväksi vastuutahoksi ja kumppaniksi vesistöhankkeille. ”Ympäristöpalveluiden tiimin maankäytön, kaavoituksen ja ympäristönsuojelun asiantuntijat tukevat projektipäällikön työtä ja apua erilaisiin kysymyksiin saa nopeasti”, kertoo Toivola.

Vesistökunnostustoimet jatkuvat Alavudella, sillä parhaillaan on käynnissä muun muassa Pahajoki hyväksi -hanke.
Lisätietoja kaikista valmistuneista ja käynnissä olevista hankkeista voi lukea kaupungin verkkosivuilta www.alavus.fi/vesistohankkeet

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa Kokkolassa 24.8.2022 Vuoden 2022 vesistökunnostajana palkittiin Alavuden kaupunki sekä vesistöhankkeiden projektipäällikkö Timo Rintala.
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa Kokkolassa 24.8.2022 Vuoden 2022 vesistökunnostajana palkittiin Alavuden kaupunki sekä vesistöhankkeiden projektipäällikkö Timo Rintala.

Kuvassa Vesistökunnostaja 2022 -palkintoa ja kunniakirjoja vastaanottamassa Alavuden kaupungin maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola ja vesistöhankkeiden projektipäällikkö Timo Rintala. Kuva: Sanna Karjalainen, Suomen ympäristökeskus.
Kuvassa Vesistökunnostaja 2022 -palkintoa ja kunniakirjoja vastaanottamassa Alavuden kaupungin maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola ja vesistöhankkeiden projektipäällikkö Timo Rintala.
Kuva: Sanna Karjalainen, Suomen ympäristökeskus.


Lisätietoja:
Maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola, Alavuden kaupunki
puh. 044 550 2730, kimmo.toivola@alavus.fi
Takaisin