Alavuden kaupungille tuore tapa palkita uusia työntekijöitä: vähintään kaksi viikkoa lomaa

08.11.2022

Alavuden kaupunkistrategian yksi tavoite on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöeduilla Alavuden kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä hyvinvointia ja tukea työssä jaksamista. Lisäksi kaupungin yhtenä henkilöstöpoliittisena linjauksena on olla houkutteleva työnantaja.

Alavuden kaupunki ottaa marraskuun alusta alkaen käyttöön uusia kannustavia ja kilpailukykyisiä henkilöstöetuja, joista yksi on uusien vakinaisten työntekijöiden kahden viikon palkallisen loman takuu ensimmäisenä lomanmääräytymisvuonna. Tämä ns. takuuloma koskee kaikkia ammattiryhmiä paitsi opettajia.

Palkallisen loman takuulla halutaan tukea uuden työntekijän hyvinvointia ja sitoutumista. Alkuvuodesta tai keväällä työssä aloittava uusi työntekijä ei usein ehdi ansaita kuin muutamia lomapäiviä, mikä johtaa pitkään työskentelyjaksoon ilman lomaa. Uuteen työhön ja työyhteisöön sopeutuminen vaatii aina paljon panostamista, joten oman vapaa-ajan antaminen on myös tapa huolehtia uuden työntekijän jaksamisesta.

Palkallisen loman takuulla täydennetään ansaittuja lomapäiviä siten, että uusi työntekijä saa vähintään kaksi viikkoa lomaa. Jos uusi vakituinen työntekijä aloittaa kaupungin palveluksessa esimerkiksi 1.1.2023, on lomakertymä ajalla 1.1.-31.3. kuusi päivää. Tällöin työnantaja maksaa lisäksi palkan neljältä lomapäivältä ja näin uudella työntekijällä on kesällä 10 päivää palkallista lomaa. Uusi etuus tulee osaksi jo kaupungin aiemmin olemassa olevia henkilöstöetuuksia mm. osaamisen kehittämiseen, hyvinvointiin ja merkkipäiviin liittyen.

Työhyvinvointiryhmä keskeisessä roolissa

Alavuden kaupungin palveluksessa on noin 600 eri alan ammattilaista, joten kaupunki on alueen merkittävä työllistäjä. Kaupungin hiljattain hyväksytyn uuden henkilöstöohjelman kantavana teemana on osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöohjelman yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on työhyvinvointiryhmän toiminta, joka edistää työhyvinvoinnin rakentumista koko kaupunkiorganisaatiossa.

Työhyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti ja organisoi mm. henkilökuntatilaisuuksia ja koulutuksia sekä kehittää henkilöstöetuuksia työntekijöiden ajatuksia kuunnellen. Työhyvinvointiryhmä sekä muut työn tekemistä tukevat toimintatavat ovat hyviä työkaluja myös kaupungin työnantajakuvan vahvistamiseen; positiivinen työnantajakuva kumpuaa aina hyvinvoivasta työyhteisöstä.

>> Tutustu tästä Alavuden kaupungin henkilöstöohjelmaan 2022-2025


Lisätietoja:
Sari Helander, hallintojohtaja, Alavuden kaupunki
puh. 040 528 9024, sari.helander@alavus.fiTakaisin