Tieto lisää tulosta -hankkeella tarjottiin koulutusta yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin


Koulutushankkeen päärahoittaja oli Leader Kuudestaan ry ja koulutusten maksuttomuuden mahdollistivat OP Alavus/Sydänmaan Osuuspankki, Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy/Acccountor Oy, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, Alavuden Yrittäjät ry ja Töysän Yrittäjät ry.

Hankkeen tavoitteena oli mikro- ja pienyrittäjien sekä yhdistystoimijoiden osaamisen kehittäminen keskeisissä liiketoiminnan kannattavuutta, kasvua ja kehittämistä tukevissa osa-alueissa. Hanke perustui Alavuden Kehitys Oy:n ja SeAMK maakuntakorkeakoulun yhdessä syksyllä 2019 tekemään koulutustarvekyselyyn, jonka tuloksien perusteella alavutelaisten yrittäjien koulutustarpeiksi nousivat sosiaalinen media, yritysverotus, tilinpäätöksen lukutaito, markkinointi, myynti ja toimisto-ohjelmat. Kyselyyn vastasi 43 alavutelaista yritystä, joista 81% oli mikro- tai pienyrityksiä. Lisäksi alueella on runsaasti esim. yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tarvitsevat lisäosaamista toimintansa ja palveluidensa kehittämiseen.

Koulutukset järjestettiin teemoilla markkinointi ja myynti mikroyrityksessä, liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen talous, yhtiömuodot ja verotus, sopimukset ja niiden hallinta sekä toimisto-ohjelmistot. Koulutukset toteutettiin asiantuntijaluennoin, työpajoin sekä lähi- ja verkkokoulutuksin.

Koulutusten järjestämisessä tehtiin yhteistyötä lähialueella sijaitsevien koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutukset olivat avoimia kaikille – ydinkohderyhmän muodostivat mikro- ja pienyrittäjät sekä yhdistysten toimijat ja maaseudun asukkaat.

Hanke toteutettiin vuosina 2020-2022. Koronapandemia viivästytti toteutusta.

Sinua palvelevat

Toimitusjohtaja
Ulla Björn

puh. 044 550 0974

Hankekoordinaattori
Emilia Etula

puh. 050 466 3558

sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@fasadi.com

Alavuden Kehitys Oy sijaitsee Alavus Fasadin 2. kerroksessa, Alavuden keskustan puoleisessa päädyssä.

Osoite Taitotie 1, 63300 Alavus