Kustannustuki III:n haku on auki 23.6. asti - yksinyrittäjänkin kannattaa hakea!

14.06.2021

Kustannustuen kolmas hakukierros sulkeutuu 23.6. klo 16.15

Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

>> www.haekustannustukea.fi

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

Kustannustuki sisältää pienyrittäjätuen, jonka piirissä ovat MYÖS YKSINYRITTÄJÄT.

Hae kustannustukea, jos
• yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan (1.11.2019–28.2.2020) nähden
• yrityksellä on vähintään 2 000 euron verran kustannuksia tukikaudelta
• yrityksellä on y-tunnus

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi Valtiokonttori arvioi yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät.

Valtiokonttori kertoo, että toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Miten haetaan?

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Hakemukseen ei tarvita liitteitä.

Mitä tietoja tuen hakemista varten on toimitettava?

Hakemukselle tulee täyttää yrityksen perustiedot, pandemia- ja normaalikauden liikevaihtotiedot, mikäli niitä ei ole saatavissa suoraan Verohallinnolta yrityksen alv-ilmoitusten perusteella. Toiminimiyrittäjä ilmoittaa YEL-vuosityötulon, YEL-maksun ja sairausvakuutusmaksun tiedot. Kaikki tukea hakevat ilmoittavat tukikauden (1.11.2020–28.2.2021) joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. vuokra) ja koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot, jos ne korvaavat tukikauden vahinkoja sekä EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot.

Valtiokonttori saa ALV-velvollisten liikevaihtotiedon suoraan verottajalta. Sellaiset toimijat, jotka eivät ole alv-velvollisia ilmoittavat tulot hakemuksessa.

Joustamattomat kulut

Hakemukseen tarvitaan tiedot joustamattomista kuluista (pitkä tuloslaskelma) 1.11.2020-28.2.2021. Pitkästä tuloslaskelmasta kulutiedot löytyvät helposti ja se helpottaa hakemuksen täyttämistä. Saat sen esim. tilitoimistostasi. Liitteenä sitä ei tarvita, eikä hakemukseen tarvita muitakaan liitteitä.

Kulun maksu on voinut tapahtua edellä mainitun ajan ulkopuolellakin, mutta jos kulu on jaksotettu ko. aikavälille, voi sen hakea. Jotta tukea voi saada, kuluja pitää olla tuolla ajanjaksolla vähintään 2000 €.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista:
• Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
• Varastovuokrat
• Sähkö, vesi ja kaasu
• Jätehuolto
• Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
• Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
• Kiinteistöverot
• Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
• Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
• Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
• Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
• Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
• Konsernin hallinnointipalkkio
• Lupa- ja muut viranomaismaksut
• Jäsenmaksut
• Puhelinliittymät
• Tietoliikenne
• Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
• Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot

Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan.

Muilla palkkatiedot tulevat palkkarekisteristä.

Tarkat ohjeet hakemiseen Valtiokonttorin sivuilta:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#ohjeet-tuen-hakemiseen

www.haekustannustukea.fi


Yrittäjät - Alavuden Kehitys Oy on teitä varten

Ota rohkeasti yhteyttä, jos koronatukiasioista herää kysymyksiä!

Neuvontamme on maksutonta ja täysin luottamuksellista.

• Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
• Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

etunimi.sukunimi@fasadi.comTakaisin