Korona-avustus yksinyrittäjille - haku päättynyt 30.9.2020!

14.04.2020Yksinyrittäjien tuen haku Alavudella

Tuki haetaan sähköisellä lomakkeella ja linkki hakemukseen on tämän sivun lopussa.

Tämä Alavuden Kehitys Oy:n palvelu on tarkoitettu niille yrityksille, joiden kotipaikka YTJ:n mukaan on Alavus.

AVUSTUKSEN HAKU ON PÄÄTTYNYT 30.9.2020.

Alavuden Kehitys Oy:n henkilöstö neuvoo ja avustaa alavutelaisia yksinyrittäjiä tuen haussa.
Mikäli yksinyrittäjä ei voi täyttää sähköistä hakemusta, voi paperilomakkeita hakea Alavuden kaupungintalon neuvonnasta.

Alavuden Kehitys Oy vastaanottaa hakemukset ja valmistelee hakemukset päätöksentekoa varten Alavuden kaupungille. Tuen hyväksyy ja maksaa Alavuden kaupunki. Yksinyrittäjän tuki on valtionavustusta ja kaupungin tulee toimittaa selvitys valtionavustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Yksinyrittäjän tuki on tarkoitettu yritysmuodosta riippumatta yrittäjälle, joka

 • on päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja
 • harjoittaa yksin taloudellista toimintaa
 • jolla ei ole palkattua työvoimaa hakemushetkellä
 • on YEL-rekisterissä tai
 • voi esittää vähintään vuosittaisen 20.000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen

Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiölle, avoimelle yhtiölle, osakeyhtiölle tai osuuskunnalle. Tuki voidaan myöntää myös ”kevytyrittäjälle”, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelancer-yrittäjä voi saada avustusta, kun hän toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä, henkilöyhtiössä, osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjätuen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen.

Hiljattain aloittaneiden yrittäjien ohjeistusta on täsmennetty. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, että jatkuessaan toiminta olisi johtanut vähintään 20 000 euron yrittäjätuloon tai laskutukseen vuodessa. Asiaa voidaan arvioida tapauskohtaisesti esitetyn näytön, kuten tilausten, varausten tai sopimusten perusteella. Tätä voidaan soveltaa myös arvioitaessa tulojen alenemaa epidemian myötä.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.

Palkka- ja muut sivutulot eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

Jos yritystoiminta on alkanut alle kuusi kuukautta sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20.000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Avustus yksinyrittäjälle on yrittäjäkohtainen. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, myönnetään avustus sille yritykselle, jossa hän työskentelee päätoimisesti.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Tuki voidaan myöntää, kun yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Tuen hakija osoittaa tilanteen jäljennöksillä kirjanpidosta ja/ tai tiliotteilla, joista ilmenevät kulut ja myyntituotot. Taloudellinen tilanne on heikentynyt, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Tuen myöntämisen edellytys on arvio siitä, että yksinyrittäjällä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätöksen tai veroilmoituksen mukaan. Jos yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on hakijan toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Tuen hakijan tulee vakuuttaa, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa ja että hän aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Tuen hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, kuinka hän aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.2020) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

2000 euron avustus on kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yrityksen tila- ja laitevuokrat sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020-31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Kyse on laskennallisesta summasta. Avustuksen saajan ei tarvitse esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Muuta huomioitavaa

Alavuden kaupunki ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle. Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kun kaupunki hyväksyy hakemuksen, syntyy hakijan ja kaupungin välille valtionavustuslain 7§ 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kaupunki voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti. Kaupungilla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Avustuksen hakeminen

HUOM! Hakulomaketta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Tarvittavia tietoja:

 • Y-tunnus (jos on)
 • Yritysmuoto
 • YEL-vakuutusnumero
 • Yritystoiminnan aloitusajankohta
 • Pankkiyhteys (IBAN)

Tiedot mahdollisista myönnetyistä de minimis -tuista viimeisen kahden verovuoden aikana.

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan:

 • Tilinpäätös 2019/ viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/ viimeisin veroilmoitus.
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/ tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.
 • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, tieto ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tieto verovelan maksujärjestelyhakemuksesta.

HUOM! Mikäli sinulla ei ole skannausmahdollisuutta, voit ottaa liitteistä kännykkäkuvat ja liittää ne mukaan hakemukseen.

Tästä voit tutustua hakemuslomakkeen näköisversioon ennen varsinaista täyttämistä.

Tämän lomakkeen kautta avustusta voivat hakea Alavudella toimivat, Alavudelle rekisteröidyt yksinyrittäjät Alavuden kaupungilta. Mikäli sinulla on kysyttävää yksinyrittäjän tuesta, ole yhteydessä Alavuden Kehitys Oy:n yritysasiantuntijoihin:

 • Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
 • Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fasadi.com

=> Klikkaa tukihakemukseen tästä


Järjestimme 21.4.2020 webinaari-infon yksinyrittäjän tuesta. 

Webinaarissa yritysasiantuntija Mauri Haapasaari kävi läpi ajantasaiset ohjeet yksinyrittäjälle suunnatusta tuesta ja sen hausta.

Katso tästä webinaarin esitysmateriaali PDF-muodossa.

Webinaarista on myös tallenne katsottavissa Alavuden Kehityksen YouTube-kanavalla nimeltä Fasadi Alavus.

Klikkaa tästä kanavallemme!

Huom. muista tilata kanavamme, niin näet myös tulevat lähetyksemme!


Katso kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjäen tuesta TEM:in sivuilta tästäTakaisin