Mikrosta Milliin -yrityskehityshankkeessa autetaan pienyrittäjiä kehittämään toimintaansa


10.1.2022

Alavuden ja Kuortaneen alueen yrityksien kasvun ja kehittämisen tueksi on käynnistynyt Mikrosta Milliin –yrityskehityshanke, jonka projektipäällikkönä 3.1.2022 aloitti Katja Urrila.

Vuoden kestävässä koordinointihankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia mikro- ja pienyritysten liiketoiminnan suunnitelmallisuuden ja yritystalouden osaamisen lisäämiseksi hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Suunnitelmallisuuteen opastaminen parantaa yritysten valmiuksia hakea yrityksen kehittämiseen julkisia avustuksia tai valmistautua omistajan- tai sukupolvenvaihdokseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset verkottuvat, saavat vertaistukea ja kehittävät yritysten välisiä suhteita.

Hankkeen puitteissa järjestetään infotilaisuuksia yrittäjien tarpeisiin perustuvista asioista. Infotilaisuuksien jälkeen tarvittaessa opastetaan yrittäjät asiantuntijoiden palvelujen piiriin päivittämään ja hienosäätämään liiketoimintasuunnitelmaansa. Erityishuomion hankkeessa saavat turvealan yrittäjät, joiden toimintaedellytykset ovat heikentyneet päästövähennysvaatimuksista johtuen.

Hankkeen toimet kohdistuvat Alavuden kaupungin ja Kuortaneen kunnan alueella toimiviin yrityksiin. Hankkeen rahoittajina ovat Leader Kuudestaan ry, Kuortaneen kunta, Alavuden Kehitys Oy sekä Töysän ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiöt.

Projektipäällikkö Urrilalla on monipuolinen kokemus yritystoiminnasta; hän on toiminut yrittäjänä omassa palvelualan yrityksessään sekä yritysneuvonnan erilaisissa tehtävissä.

”Ymmärrän pienyrittäjän huolia ja haasteita. Kehittyminen on kuitenkin tärkeää pienellekin yrittäjälle. Haluan olla yrittäjien tukena ja auttaa heitä näkemään liiketoiminnassaan kehittymisen mahdollisuuksia”, Katja Urrila toteaa uudesta työstään.

Projektipäällikön toimisto sijaitsee Alavus Fasadin toisessa kerroksessa Alavuden Kehityksen toimitiloissa. Lisäksi hän toimii osan ajasta Kuortaneella.

Alavuden Kehitys Oy:n yritysasiantuntija Mauri Haapasaari ja Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi ovat tyytyväisiä hankkeen käynnistymiseen. Projektipäällikkö tuo lisäkapasiteettia yrityspalveluiden ja yritysten väliseen yhteydenpitoon ja auttaa suuntamaan palveluita laajemmalle joukolle yrittäjiä.

”Kannustamme yrittäjiä rohkeasti mukaan Mikrosta Milliin -hankkeen toimiin. Projektipäällikön kautta on saatavissa erinomainen tietämys mm. investointi- ja kehittämisavustuksista. Lisäksi tavoitettavissa on laaja yhteistyöverkosto yhden kontaktin kautta”, toteavat Haapasaari ja Petäjäniemi.

Mikrosta Milliin -yrityskehityshankkeen toimijoina ovat Alavuden Kehitys Oy:n yritysasiantuntija Mauri Haapasaari, projektipäällikkö Katja Urrila ja Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi.

Lisätietoja:
Katja Urrila, projektipäällikkö
p. 040 515 9647, katja.urrila@fasadi.com

Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, Alavuden Kehitys Oy
p. 040 661 3552, mauri.haapasaari@fasadi.com

Aapo Petäjäniemi, elinkeinovastaava, Kuortaneen kunta
p. 040 505 7802, aapo.petajaniemi@kuortane.fi2.2.2022

Yrittäjä, vaikuta hankkeen toimintaan ja vastaa kyselyyn!


Mikrosta Milliin -yrityskehityshanke kartoittaa Alavuden ja Kuortaneen alueella toimivien pienten yritysten kehittämistarpeita ja saatujen tietojen pohjalta opastetaan kehittämisen suunnittelussa, järjestetään infotilaisuuksia, yrittäjien tapaamisia ja tutustumisreissuja yrityksiin.

Vastaaminen on tärkeää, jotta hankkeessa pystytään räätälöimään ja toteuttamaan tilaisuuksia ja tapaamisia, joita yrittäjät oikeasti tarvitseva ja joista on sekä hyötyä että iloa.

> > Klikkaa tästä vastaamaan!

Lisätietoja hankkeesta:

projektipäällikkö Katja Urrila
Mikrosta Milliin -yrityskehityshanke
p. 040 515 9647
katja.urrila@fasadi.com

Hankerahoitus
Alavuden Kehitys Oy
Kuortaneen kunta
Leader Kuudestaan ry
Kuortaneen Säästöpankkisäätiö
Töysän Säästöpankkisäätiö

Vastaa kyselyyn!

Hyvä Alavudella tai Kuortaneella toimiva yrittäjä,

vaikuta hankkeen toimintaan ja vastaa tästä kyselyyn!