Ikuista retkesi tai kaunis maisema Kuusiokuntien alueella!


Kuuden tähden reitistö on Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima hankekokonaisuus, jossa kunnostetaan Kuusiokuntien alueen ulkoilureitit ja luodaan reitistöstä tunnettu luontomatkailukohde.

Osallistu Kuuden tähden reitistön tunnetuksi tekemiseen lähettämällä kuva omasta luontoretkestäsi tai hienosta maisemasta Kuusiokuntien alueella. Kuvat voivat esittää luontokohteita (esim. laavut, kodat, näkötornit, historialliset paikat), liikuntareittejä tai maisemia niiden varrella eri vuodenaikoina. Kuvat voivat olla tilannekuvia esim. pyöräilyn tai hiihdon parista tai tunnelmia nuotiopaikalta. Kuvissa voi olla henkilöitäkin, kunhan kuvaaja on kysynyt kaikilta kuvassa olevilta luvan kuvan julkaisuun.

Kampanja-aika on 1.3.2021-31.12.2021.

Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan loppuvuodesta tuote- ja palvelupalkintoja. Kuukausittain parhaita otoksia nostetaan esiin reitistöhankkeen Facebook-sivuilla.

Kuvat tulee olla sähköisessä muodossa, esim. JPEG-muodossa. Laadultaan sopivien kuvien joukosta osa valitaan käytettäväksi Kuuden tähden reitistön viestinnässä esim. reitistön verkkosivuilla, esitteissä ja sosiaalisen median kanavissa.

Toivomme saavamme luonnossa liikkujien aidot retki-ideat ja kokemukset tuodaan osaksi reitistöhankkeen viestintää.

Kilpailun tarkemmat säännöt voit lukea alta.

LÄHETÄ KUVASI TÄSTÄ!


KUVAKAMPANJAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä
Kampanjan järjestää Alavuden Kehitys Oy, Taitotie 1, 63300 ALAVUS, Y-tunnus 1588204-2

2. Osallistumisoikeus
Kampanjaan voivat osallistua kaikki halukkaat. Alaikäiset (alle 18-vuotiaat) voivat osallistua kampanjaan vanhempien/ huoltajan luvalla. Kuvissa tunnistettavissa olevilta henkilöiltä tarvitaan suostumus kuvan julkaisemiseen. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt.

3. Kampanja-aika
Kampanja-aika on 1.3.2021-31.12.2021.

4. Osallistumisohjeet
Kampanjaan osallistutaan lähettämällä kuva sähköisen lomakkeen kautta, linkki lomakkeelle on Alavuden Kehityksen verkkosivuilla www.fasadi.com. Vaihtoehtoisesti ison kuvakoon tms. vuoksi kuvatiedoston voi lähettää sähköpostitse. Tällöin tulee ottaa yhteyttä Alavuden Kehitykseen puh. 044 5155 105, josta saa tarkemmat ohjeet. Kuvan mukana lähetetään kuvauspaikka, kuvaajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kampanjaan osallistuvat kuvat tulee lähettää kampanja-aikana. Sama henkilö voi osallistua kampanjaan useammallakin kuvalla, mutta palkintojen arvonnassa huomioidaan vain henkilö, ei kuvien määrää.

5. Osallistumisen edellytykset
• Kuvat ovat jpeg-muodossa.
• Kuva ei saa olla käsitelty.
• Kuvat ovat luontokohde-, retkeily-, maisema- tai tunnelmakuvia Kuusiokuntien alueelta.
• Kuva tulee olla otsikoitu muutamalla kuvaavalla sanalla.
• Kuvan on oltava osallistujan itsensä ottama, jolloin hän omistaa oikeudet kuvaan. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista kuvien oikeuksiin liittyvistä väärinkäytöksistä.
• Kuvissa esiintyviltä, tunnistettavilta henkilöiltä, on oltava lupa kuvien käyttöön, alle 18-vuotiailta huoltajan lupa.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä sekä poistaa kampanjaan mielestään soveltumattomat, hyvän maun tai lain vastaiset kuvat.

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistuja antaa järjestäjälle oikeuden kuvan julkaisuun ja käyttöön Kuuden tähden reitistön viestinnässä esim. verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa sähköisissä julkaisuissa sekä kuvan laadun mukaan myös painotuotteissa. Kuvan käytön yhteydessä on mahdollista mainita kuvaajan nimi ellei kuvaaja itse sitä kiellä.

Kuvia ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

6. Arvonta
Järjestäjä arpoo kaikkien kuvia lähettäneiden kesken tuote/palvelupalkintoja. Yksi osallistuja voidaan palkita vain kerran. Voittajat arvotaan kampanja-ajan päättyessä. Järjestäjä ilmoittaa arvonnan voittajille henkilökohtaisesti. Palkintolahjaa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

Osallistujien tulee toimittaa järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Mikäli järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita tarvittavia yhteystietojaan 2 viikon sisällä järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

Arvonnan voittajien nimet julkaistaan Alavuden Kehityksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

7. Henkilötietojen käsittely
Osallistumalla kampanjaan osallistuja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan yhteydenpitoon osallistujien kanssa sekä arvonnan voittajista tiedottamiseen.
Osallistujan henkilö- ja yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Alavuden Kehityksen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa https://www.fasadi.com/fi/ota-yhteytta/rekisteri-ja-tietosuojaseloste.html

8. Järjestäjän vastuu
Osallistuja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kampanjaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista osallistumiseen ja voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien järjestäjää kohtaan esitetyistä vaateista, jotka liittyvät osallistujan osallistumiskuvien tekijänoikeuksiin; osallistuja on niistä vastuussa.

9. Muut ehdot
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä voi hylätä kuvan tai osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle.

Lisätietoja hankkeesta:

projektipäällikkö Emilia Etula
puh. 050 466 3558
emilia.etula@fasadi.com

toimitusjohtaja Ulla Koivisto
Alavuden Kehitys Oy
p. 044 550 0974
ulla.koivisto@fasadi.com

Hankerahoitus
Leader Kuudestaan ry

Reitistökartta (v. 2006)


Lisää palvelusi, elämyksesi tai online-tuote verkkomyyntialustalle - maksutta!
Visit Alavus Doerz -elämysalusta