Nauti luonnosta
Kuusiokunnissa!

Reitit kuntoon ja tunnetuksi!

1.8.2022

Kuuden tähden reitistön uudet kotisivut on auki osoitteessa www.kuudentahdenreitisto.fi

Tervetuloa tutustumaan reitteihin ja löytämään omat suosikkikohteet!


30.9.2021

Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima Kuuden tähden reitistön -hankekokonaisuus on edennyt reittien kartoituksesta ja suunnittelusta markkinointi- ja oheispalveluiden kehittämisvaiheeseen.

Kesän aikana on useammat paikalliset toimijat käynnistäneet reittien kunnostuksia ja taukopaikkojen rakentamisia. Esimerkiksi Ähtäriin, Soiniin ja Tuuriin on syksyn aikana valmistumassa uudet ulkoilureitit. Nämä reitit ovatkin ensimmäisiä, joista uuden Kuuden tähden reitistön puitteissa julkaistaan reittiselosteet karttoineen verkkosovelluksessa.

Syksyn aikana Alavuden Kirkkovuoren, Töysän Iivarin sekä Ojalankankaan reittien opasteet uusitaan ja Tusan ratsastus- ja pyöräilyreitistä saadaan ympyräreitti kunnostustöiden myötä.

Syyskuun alussa starttasivat Kuuden tähden reitistö -hankeperheen viestintään ja retkeilyreittien palvelutarjonnan kehittämiseen keskittyvät osat. Viestintähankkeessa painotetaan erityisesti reittien markkinointia ja tiedottamista. Toimenpiteillä parannetaan alueen luontokohteiden ja ulkoilureittien tunnettavuutta ja saavutettavuutta.

Viestinnän kärkenä on, että reitteihin voi kätevästi etukäteen tutustua ja kattavat tiedot kannustavat niin paikallisia kuin myös matkailijoita lähtemään reiteille. Viestintähankkeessa tuotetaankin Kuuden tähden reitistölle mm. omat kotisivut, joille tulee reittikuvaukset karttoineen sekä reittien varrella olevat palvelut. Verkkosivusto aukeaa loppuvuodesta 2021. Reiteistä tiedotetaan myös kansainvälisesti ja eri kielillä.

Kuuden tähden reitistön varrelle tarjottavien palveluiden tuotteistamiseen painottuvassa hankkeessa innostetaan alueen yrittäjiä ja muita toimijoita ideoimaan ja kehittämään palveluita reittejä käyttäville erilaisille asiakasryhmille. Palvelut voivat olla esim. opastettuja luontoretkiä tai majoitus-, kuljetus- ja eräruokapalveluita. Erilaiset tutustumiskohteet kuten nuotiopaikat tai opastetut kierrokset voivat toimia kimmokkeena reiteille lähtemiseen. Lisäksi tarvitaan palveluita, jotka mahdollistaisivat useammankin vuorokauden retkeilyn alueella. Palveluntuottajia voivat olla sekä yritykset, yhteisöt että yksityishenkilöt. Palveluiden myyntikanavaksi sopii mainiosti nyt jo avoinna oleva Visit Alavus Doerz -elämyspalveluiden verkkokauppa-alusta.

Retkeilypalveluiden tuottamiseen haetaan ideoita hankkeen puitteissa tehtäviltä opintomatkoilta, joissa tutustutaan muualla Suomessa toteutettuihin reitteihin ja oheispalveluihin. Ensimmäinen opintomatka on tarkoitus järjestää lokakuun lopussa ja mukaan voivat tulla kaikki reitistöhankkeesta kiinnostuneet. Lisäksi järjestetään ideointi- ja tuotteistamistyöpajoja palvelutuotteiden aikaansaamiseksi.

Projektipäällikkö Emilia Etula toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan tekemään Kuuden tähden reitistöä - retkeilijänä, palveluyrittäjänä ja yhteistyökumppanina!


23.2.2021

Kuuden tähden reitistön ulkoilureitit esiin hankevoimin


Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoimassa Kuuden tähden reitistö kuntoon! -hankkeessa on kartoitettu alun perin kuuden kunnan alueella kulkeneen yli 400 kilometriä pitkän vaellusreitistön nykytila ja reittien käyttöaste.
Tavoitteena on nykyistä kompaktimpi, hyvin ylläpidetty reitistö, joka tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Emilia Etula. Mukana hankkeessa ovat kaikki reitistöalueen paikkakunnat eli Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri sekä Alajärvi Lehtimäen reittien osalta.

Kuuden tähden reitistön kunnostustyössä on kolme kärkeä

Hanketyön ensimmäisessä vaiheessa on luotu yhteydet alueen maanomistajiin ja yhdistyksiin, joiden kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Paikalliset seurat ja yhdistykset ovatkin aktiivisesti osallistuneet kunnostettavien reittien suunnitteluun ja yhteistyö reittien kunnostuksessa alkaa kesällä 2021. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki; hyväkuntoiset ja opastetut reitit, luonnon nähtävyydet ja niiden ympärille rakennettavat palvelut palvelevat niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin.

Huhtikuun alussa alkaa Kuuden tähden reitistö –hankeperheen viestintähanke, jossa eri viestintäkanavia hyödyntämällä reitistöstä luodaan tunnettu luontomatkailukohde. Reitistölle luodaan tunnistettava ilme ja mm. verkkosivut, jotta reittejä ja niiden varrella tarjottavia palveluita on myös muualla asuvien helppo tulla hyödyntämään.

Kunnostettu ja vetovoimainen reitistö tarjoaa paikallisille matkailualan yrittäjille ja muille palveluntuottajille mahdollisuuden luoda reittien varrelle erilaisia toimintoja ja palveluita. Syyskuussa käynnistyykin kolmas hankekokonaisuus, jossa kehitetään ja tuotteistetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa helposti hankittavia palveluita reittejä käyttäville erilaisille asiakasryhmille. Erityisesti matkailijat haluavat ostaa valmiita palveluita kuten esimerkiksi opastettuja luontoretkiä tai kuljetus- ja eräruokapalveluita. Palveluntuottajia voivat olla sekä yritykset, yhteisöt että yksityishenkilöt.

Nyt on aika ikuistaa luontokohteet ja maisemat kuviksi

Kuuden tähden reitistön tunnetuksi tekemisiin tarvitaan monenlaista viestintää, jossa kuvilla tulee olemaan iso rooli. Kuvat kertovat ja luovat mielikuvaa Kuusiokuntien alueen luonnosta ja maisemista. Alavuden Kehitys Oy käynnistääkin kuvakampanjan, johon toivotaan runsaasti kuvia seudun luontokohteista, liikuntareiteistä ja maisemista niiden varrella eri vuodenaikoina. Kuvat voivat olla tilannekuvia esim. pyöräilyn tai hiihdon parista tai tunnelmia nuotiopaikalta. Kuvissa voi olla henkilöitäkin, kunhan kuvaaja on kysynyt kaikilta kuvassa olevilta luvan kuvan julkaisuun.

Laadultaan sopivien kuvien joukosta osa valitaan käytettäväksi Kuuden tähden reitistön viestinnässä esim. reitistön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kuvat tulee olla sähköisessä muodossa, esim. JPEG-muodossa ja linkki kuvien sähköiselle lähetyslomakkeelle on www.fasadi.com/kuvakampanja -sivuilla. Sivuilta löytyy myös kampanjan tarkemmat säännöt.

Kuvia voi lähettää 1.3.2021 alkaen aina vuoden 2021 loppuun saakka ja kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan loppuvuodesta tuote- ja palvelupalkintoja. Kuukausittain nostamme parhaita otoksia esiin reitistöhankkeen Facebook-sivuilla.
Toiveena on saada mahdollisimman moni innostumaan Kuusiokuntien luonnon kuvaamisesta ja jakamaan oman näkökulmansa. Näin luonnossa liikkujien aidot retki-ideat ja kokemukset tuodaan osaksi reitistöhankkeen viestintää.


11.5.2020

Kuusiokunnat olivat eturintamassa luontomatkailun kehittämisessä toteuttaessaan vuosina 2004-2006 yli 400 kilometrin mittaisen, koko seutukunnan kattavan Kuuden tähden reitistön, jonka varrelle toteutettiin opasteita ja levähdyspaikkoja, kuten laavuja. Vuonna 2006 julkaistu kartta kuvaa seudun patikointipolut ja ladut sekä kelkka- ja melontareitit. Vuosien varrella reitistö on pusikoitunut ja osa opasteista ja muista rakenteista on tuhoutunut. Osa reiteistä on jäänyt vähälle käytölle ja kasvanut täysin umpeen.

Luonto- ja lähimatkailu kiinnostaa yhä useampaa. Nykyään arvostetaan ennen kaikkea helppoa ja turvallista pistäytymistä luontoon ja reittien toivotaan olevan niin sanottuja ympyräreittejä. Myös maastopyöräily kerää laajalti väkeä hyvien, monipuolisten reittien äärelle palvelujen pariin. Kunnostettuna ja uudistettuna Kuuden tähden reitistöstä voidaan kehittää matkailijoita ja asukkaita monipuolisesti palveleva kokonaisuus, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös alueen yrityksille.

Alavuden Kehitys Oy on saanut Leader Kuudestaan ry:ltä rahoituksen hankkeelle, jolla reitistön tila selvitetään ja laaditaan suunnitelma sen kunnostamisesta ja ajantasaistamisesta seudun luontomatkailun vetonaulaksi. Selvitystyö käynnistyy sopimustilanteen kartoituksella ja jatkuu reitistön huolellisella läpikäynnillä. Alavuden Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Ulla Koiviston mukaan hankkeelle palkattava projektipäällikkö tulee kääntymään alueen seuratoimijoiden puoleen saadakseen apua kartoitukseen.

”Hankkeemme on herättänyt valtavan kiinnostuksen mm. Suomen ladun paikallistoimijoiden keskuudessa. Toivon, että yhdistykset innostuvat reittien läpikäyntiin ja tarkasteluun järjestettävissä talkoissa”. Koiviston mukaan talkoot käynnistyvät elokuussa 2020, mikäli koronapandemia on rauhoittunut.

Lisätietoja hankkeesta:

projektipäällikkö Emilia Etula
puh. 050 466 3558
emilia.etula@fasadi.com

toimitusjohtaja Ulla Koivisto
Alavuden Kehitys Oy
p. 044 550 0974
ulla.koivisto@fasadi.com

Hankerahoitus
Leader Kuudestaan ry

Reitistökartta (v. 2006)


Lisää palvelusi, elämyksesi tai online-tuote verkkomyyntialustalle - maksutta!
Visit Alavus Doerz -elämysalusta