Alavuden Kehitys Oy on aktiivisesti kehittämishankkeissa mukana.


Hallinnoimme ja toteutamme yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, joiden toimintaa rahoittavat alueen yritykset, kunnat ja EU-ohjelmat, kuten ESR ja EAKR sekä Maa- ja metsätalousministeriön kautta alueelle kanavoitu Leader-ohjelman rahoitus.

Viime vuosina toteutettuja hankkeita:
Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana Alavuden kaupunkikeskustan kehittämistä, Kuusiokunnista vientiin, Digimaaseutu, Kuusiokuntien rakennusklusterin ja hitsaavan teollisuuden prosessien ja henkilöstön kehittäminen sekä Laatupalveluita läheltä -hanke.

Alueen Leader-toimija

ELY-keskusten valintajaksot

Yritys- ja hanketukia voi hakea jatkuvasti, tukihakemukset kuitenkin arvioidaan ja ratkaistaan tukijaksoittain (valintajaksot) ELY-keskukseen jätettyjen hakemusten osalta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hanketukien valintajaksot:
1.11.2019 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.9.2020
1.10.2020  -22.1.2021
Yritystukien valintajaksot:
1.11.2019 - 31.1.2020
1.2.2020 - 30.4.2020
1.5.2020 - 31.7.2020
1.8.2020 - 30.9.2020
1.10.2020 - 31.10.2020
1.11.2020 - 22.1.2021